Eis 1t Devise:   Turnen, emmer an iwwerall  Mir sin den Turnverein vun Stengefort ! Nous sommes le club gymnastique de Steinfort ! last update   20 Sept 2016 Eis 2t Devise:   Turnen mecht Spaass !!!l Anschreiwungsdokument ZUMBA Reprise des cours: 19 Septembre 2016 tous les lundi soir de 20.00-21.00 hrs                                                        Wéini ? : All Méindes owes vun 20h-21h Jiddereen ab 16 Joer ka matmaachen !
linkbuilding
ZUMBA  FITNESS Zumba Instuctors:     Stephie Reichert & Sonja Anschreiwungsdokument MINIS JUNIORS SENIORS   Anschreiwungsdokument MAMAN PAPA BEBE   Anschreiwungsdokument ZUMBA KIDS Anschreiwungsdokument ZUMBA ZUMBA KIDS Reprise des cours:  26 Septembre 2016.  tous les lundis  4 ans 7 ans              17h15-18h15 8 ans 12 ans           18h15-19h15 Parsall     Hall Hagen / Kleinbettingen  Zumba Instructor:    Stephie Reichert La reprise des cours de gymnastique s'annonce. La rentrée est prévue à partir du lundi 19.09.2016 Juniors Général 1 et 2, Juniors Compétitions, Seniors A et B : lundi 19.09.2016 Minis Général et Compétition : jeudi 22.09.2016 Maman/Papa/Bébé : samedi 24.09.2016 ZumbaKids :lundi 26.09.2016   Attention : Zumba Kids Jr  (4-7 ans) de 17h15-18h15 et                                                   Zumba Kids (8-12 ans) de 18h15-19h15 dans le                                                   " Paarsall " entre Hagen et Kleinbettingen Zumba Fitness (cardio) : lundi 19.09.2016   Stephie Reichert & Sonja